Jarka Metelka
  • 340 Kč

Jarka Metelka, se svou podkůvkou vlasů, do čela vždy trochu spadlých. Klidný a mírný, ukázněný. Jen o něco mladší než Mirek, a přece ho tak uznávající. On byl vlastně nepřímo původcem založení klubu Rychlých šípů, Mirek Dušín - když se ještě neznali - ho zachránil ze surových rukou Černých jezdců. Jak někdy stačí málo - a mnohé by nebylo, mnohé by se nestalo! 

Malovaná cínová figurka, výška 43 mm.