Jindra Hojer
Jindra Hojer
  • 340 Kč

Jindra Hojer, čili "moje ublízané potěšení", jak mu Rychlonožka žertem říkával, protože měl vždy pečlivě na pěšinku učesaní své plavé vlasy, byl co do stáří mezi Mirkem a Jarkou na straně jedné a Červenáčkem a Rychlonožkou na straně druhé. Jemný, veselý chlapec, statečný a věrný jako ostatní, opovrhující násilím a nespravedlností, vždy ochotný pomoci tomu, kdo je v nouzi. Právě díky této vlastnosti se seznámil s Mirkem a Jarkou - ukryl je na dvoře ve velké bedně před Černými jezdci, ačkoli oba hochy tehdy ještě neznal a pomoci jim tedy nemusel!

Výška figurky 43 mm.